14 t/m 19 januari 2025 · NH Conference Centre Koningshof Veldhoven    |    Exposant of wilt u exposeren? KLIK HIER

Privacy

1. Privacy statement
1.1. Bij bezoek aan deze website is het mogelijk dat ''Senioren Expo'' onderdeel van Expolaan BV gegevens van u verwerkt. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert ''Senioren Expo'' onderdeel van Expolaan BV uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Het bestand met persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

2. Gegevensverwerking
2.1. ''Senioren Expo'' onderdeel van Expolaan BV verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in de eerste plaats in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van ''Senioren Expo'' onderdeel van Expolaan BV en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Tenslotte kan de ''Senioren Expo'' onderdeel van Expolaan BV, als u heeft verklaard akkoord te zijn met dit privacy statement (opt-in), gegevens aan derden (waaronder uw e-mailadres) ter beschikking stellen die deze kunnen gebruiken om u informatie aan te bieden, onder andere via e-mail. Op alle communicatie tussen u en (een van) de partners van ''Senioren Expo'' onderdeel van Expolaan BV zijn privacyregels van de betreffende partner van toepassing.

3. Cookies
3.1. Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Op de site van ''Senioren Expo'' onderdeel van Expolaan BV wordt gebruikgemaakt van zogenaamde "cookies" om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina's van de website van ''Senioren Expo''.

4. Websites van derden
4.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.
4.2. ''Senioren Expo'' aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

5. Vragen / opt-out
5.1. Door aanvaarding van dit privacy statement gaat u akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens en e-mail adres aan derden voor commerciële doeleinden.
5.2. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit per e-mail aan ons doorgeven. Ook voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop ''Senioren Expo'' uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ''Senioren Expo'' onderdeel van Expolaan BV.

6. Wijzigingen Privacy statement
6.1.''Senioren Expo'' behoudt zich het recht voor het privacy statement ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wanneer u gebruik maakt van deze site bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u het privacy statement regelmatig door te lezen.

Logo AI WitZE – Senioren Expo 2020

Direct contact

(0165) 39 30 01

Data & locatie

18 t/m 23 januari 2022
Elke dag open van 10.00 - 17.00 uur.

NH Conference Centre Koningshof
Locht 117, 5504 RM Veldhoven

Partners

Partner logo´s