14 t/m 19 januari 2025 · NH Conference Centre Koningshof Veldhoven    |    Exposant of wilt u exposeren? KLIK HIER

Disclaimer

1. Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en gebruik van de website www.seniorenexpo.nl onderdeel van Expolaan BV (hierna te noemen ''Senioren Expo'') zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u geacht de website niet te bezoeken en informatie die aangeboden wordt via deze website niet te gebruiken. ''Senioren Expo'' wijst u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u wordt daarom geadviseerd regelmatig deze disclaimer te checken.

2. Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan ''Senioren Expo'' niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door ''Senioren Expo'' te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

''Senioren Expo'' is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van virussen of bugs of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van ''Senioren Expo''. ''Senioren Expo'' is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van websites van derden waarnaar op de website van ''Senioren Expo'' met een hyperlink of op een andere manier wordt verwezen.

3. Email disclaimer ''Senioren Expo''
Ondanks nadrukkelijke zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud van berichten kan ''Senioren Expo'' niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en nauwkeurig is.

Berichten - inclusief eventuele bijlage - is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en is vertrouwelijk van aard indien dit expliciet wordt vermeld of zulks redelijkerwijs verondersteld kan worden. Het is in voornoemde situatie niet toegestaan berichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, te kopiëren dan wel te verspreiden.

Indien u berichten - inclusief eventuele bijlage - onbedoeld ontvangen heeft, wordt u vriendelijke verzocht de afzender terstond te informeren en dit bericht en alle kopieën ervan te verwijderen.

''Senioren Expo'' is niet aansprakelijk voor eventuele virussen in berichten of in enige bijlage dan wel voor enige schade veroorzaakt door zulke virussen. ''Senioren Expo'' staat door elektronische verzending niet in voor de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van berichten.

Logo AI WitZE – Senioren Expo 2020

Direct contact

(0165) 39 30 01

Data & locatie

10 t/m 15 mei 2022
Elke dag open van 10.00 - 17.00 uur.

NH Conference Centre Koningshof
Locht 117, 5504 RM Veldhoven

Partners

partners logo’s